Informatie over het clubtoernooi 2022.

Het clubtoernooi wordt gehouden op 17 december 2022 en is alleen toegankelijk voor leden van de Niji Riichi club. De kosten van het clubtoernooi zijn 7.50 Euro, inclusief lunch. Het aantal hanchan is  4, de zuivere speeltijd per hanchan is 75 minuten. De zaal is open om 08.45 uur, de eerste hanchan start om 09:30 uur.
Een speler is pas ingeschreven voor het toernooi als 7.50 Euro is overgemaakt en ontvangen op
rekeningnummer NL53 INGB 0008 1185 48 t.n.v. Riichiclub ANPAI.
De inschrijving start 01 oktober 2022 en sluit op 10 december

De locatie waar het clubtoernooi wordt gehouden:
Wijkcentrum De Oase
Benschopperweg 342
3401 BZ IJsselstein
Tel. 030 686 8030

Tijdens het toernooi zullen tevens de prijzen van de eindrangschikking van 2022 uitgereikt worden.