Door Olav is opgemerkt dat in de tabel van de gemiddelde berekening een fout is vermeld. Na overleg met de webmaster is besloten de tabel op de website aan te passen, omdat de aanpassing softwarematig zeer complex is.
Op deze manier ondervindt niemand hier hinder van. Cees, Trees en Ieneke hebben deze waarde ook gepasseerd.
De aanpassing is gedaan bij 181 hanchan, hier werd door het programma berekend dat de hoogste 2 resultaten niet meetelden. Het programma berekende echter bij 181 hanchan dat alleen het hoogste resultaat niet meetelde.